Готуємося до державної підсумкової атестації

 

Державна підсумкова атестація

Навчання у 9-х і 11,(12) -х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:
- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

     

    

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 138

„ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ”

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

06.04.2018

м. Дніпро

№ 89

 

Про   порядок закінчення 2017-2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у НВК № 138

 

Керуючись законами України «Про освіту» (ч. 8 ст. 12), «Про загальну середню освіту», згідно із наказами Міністерства освіти і науки України від 30.11.2014 № 1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602 та підпунктів 1,3,4,5, від 31.07.2017 № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.08.2017 за №1014/30882, від 14.07.2016 № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.07.2015 року за № 924/27369, Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 13.03.2015 року за № 354/26799, Листами Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України», від 01.09.2016 № 1/9-453 «Щодо здобуття загальної середньої освіти», від 16.03.2015 № 300 «Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.03.2015 за № 359/26804, листами Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 1/9-27, від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», від 27.03.2018 № 1/9-185 «Про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 н.р.», з метою забезпечення організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

 1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Сорочинській З.М., Лозовій Т.Г., Кузьмініч Л.Ф.:
  1. 1.  Провести протягом квітня поточного року роз’яснювальну роботу серед вчителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад щодо:
 • організованого закінчення 2017/2018 навчального року:
 • 1-8, 10 класи – 31 травня;
 • 9 класи - 19 червня, 11- класи – 26 червня 2018 року;
 • проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти;
 • участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів, які виявили бажання вступати у вищі навчальні заклади.
  1. Забезпечити своєчасне виконання навчальних планів і програм  у повному обсязі з урахуванням призупинення навчально-виховного процесу через захворюваність на грип або за інших об’єктивних причин.
  2. Тримати на постійному контролі питання щодо річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
  3. Забезпечити проведення обов’язкових інструктажів учнів з питань правил  поведінки на дорогах, на воді, при пожежі, ураженні електричним струмом, а також з питань отруєння грибами, дикоростучими рослинами тощо.
  4. Провести державну підсумкову атестацію відповідно до чинного законодавства України (згідно рішення педагогічної ради закладу (протокол № 5 від 28.03.2018)):

    у 4-х класах з 14 травня по 25  травня 2018 року з 2-х предметів:

15 травня - українська мова;

17 травня - математика.

Додаткові контрольні роботи не проводити.

   у 9-х класах з 04  червня по 15 червня 2018 року з 3-х предметів, з них:

 1. 04 червня – українська мова ( контрольний текстовий диктант);

          07 червня – математика ( алгебра та геометрія);

11 червня – предмет за вибором навчального закладу, а саме: 9-А англійська мова, 9-Б – історія України.

у 11-х класах з 22 травня по 13 червня 2018 року з 3-х предметів:

         22 травня –  математики  у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у пунктах проведення ЗНО (незалежно від профілю навчального закладу)       

24  травня – української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) у пунктах проведення ЗНО;

06 червня - історії України  у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах проведення ЗНО (незалежно від профілю навчального закладу);

08, 11, 13 червня – англійської мови, біології, географії, фізики, хімії у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у пунктах проведення ЗНО.

1.6 Зарахувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти усім випускникам закладу (з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника) 2017 року без виключень,  у тому числі й тим, що почали вивчати українську мову в поточному навчальному році.

1.7 Забезпечити присутність учнів на пунктах тестування для проходження ДПА (у формі ЗНО) згідно з графіком.

1.8. Внести зміни до розкладів уроків та календарних планів у дні проведення ДПА (у формі ЗНО): 22.05.2018, 24.05.2018 року.

1.9. Формувати склад державних атестаційних комісій для проведення атестації випускників закладу відповідно до вимог розділу ІІІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

1.10. Здійснити проведення державної підсумкової у письмовій формі.

1.11Залучати для складання завдань державної підсумкової атестації вчителів відповідного фаху, завдання погодити на педагогічній раді навчального закладу та   затвердити в установленому порядку.

1.12. Скласти розклад проведення державної підсумкової атестації, передбачивши для підготовки до кожної атестації не менше 2-3-х днів, надати для учнів 11-х класів час для підготовки до атестації/ЗНО терміном на 2 дні.

1.13. Розпочати державну підсумкову атестацію відповідно до правил внутрішнього шкільного розпорядку.

1.14. Звільняти від державної підсумкової атестації відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

1.15. Здійснити контроль щодо проходженням державної підсумкової атестації у формі ЗНО під час додаткової сесії випускниками, які через поважні причини не змогли взяти участі в основну сесію ЗНО.

1.16. Провести державну підсумкову атестацію у загальноосвітніх навчальних закладах (за місцем навчання) у строки, визначені навчальним закладом, за завданнями, складеними вчителями відповідного фаху та затвердженими в установленому порядку, для таких учнів:

 • які хворіли під час проведення атестації та не з’явилися для проходження атестації або не взяли участі під час основної, додаткової сесій ЗНО з певного навчального предмету, результат якого зараховується як державна підсумкова атестація, через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення на атестацію);

1.17. Зобов’язати учнів 9-х, 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти атестацію в інший термін.

1.18. Виставити у додатку до документа про освіту за державну підсумкову атестацію з певного предмета 1 (один) бал особам, що з’явилися для проходження атестації у формі ЗНО, робота над тестом якого була достроково припинена у зв’язку із допущеними ними порушеннями   процедури проходження ЗНО.

1.19. Виставити у класному журналі бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій школі в колонку з надписом «ДПА» (без зазначення дати) після колонки з надписом «Річна», у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та додаток до атестату про загальну середню освіту - у графі «Державна підсумкова атестація» та врахувати (до атестату) бали за державну підсумкову атестацію при визначенні середнього балу атестата.

1.20. Перевести тестові бали результатів зовнішнього незалежного оцінювання /державної підсумкової атестації в оцінки за шкалою 1-12 балів та внести їх у додатки до атестата про повну загальну середню освіту з урахуванням наслідків розгляду апеляційних звернень випускників.

1.21. Зробити запис у додатках до свідоцтв про базову загальну середню, атестатів про повну загальну середню освіту «звільнений» («звільнена») особам, звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я.

1.22. Здійснювати звільнення від проходження державної підсумкової атестації з числа учнів, визначення у розділі V Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

1.23. Приймати рішення про нагородження претендентів Золотою або Срібною медалями на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу і оформляти наказом.

 1. Педагогу-організатору Якубовій А.І.:
  1. Забезпечити проведення урочистостей з нагоди закінчення навчального року:
 • свята «Останній дзвоник» –  31 травня 2018 року;
 • свята «Золота надія» – 25 травня 2018 року;
 • вручення документів про повну загальну середню освіту на урочистих зборах – 26 червня 2018 року,
 • про базову  освіту –  19 червня  2018  року.
  1. Надати до управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради такі документи:
 • інформацію про час та місце проведення заходу з нагоди вручення документів про освіту.

До 27.04.2018 року

 1. Категорично заборонити збір коштів для проведення державної підсумкової атестації учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення матеріально-технічної бази.
 1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Сорочинській З.М., Лозовій Т.Г. подати:
 • графіки проведення державної підсумкової атестації для погодження в управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради   до 28 квітня 2018 року (2 примірника).
 1. Керівникам методичних об’єднань вчителів початкових класів Хоменко О.І., вчителів української мови і літератури Сидоренко В.А., вчителів математики Святині В.М., вчителів англійської мови Яценко С.С., вчителів історії Осадчій І.С.:
  1. Опрацювати документ МОН України «Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році».

до 15.04.2018

 1. Відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України, викладених у додатку до листа від 27.03.2018 № 1/9-185, скласти завдання для проведення ДПА учнів з даних предметів та подати на затвердження директору закладу.

до 03.05.2018

 1. Завдання підготувати відповідно до державних вимог до рівня загальноосвітніх підготовки учнів, визначених навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки.
 1. Персональну відповідальність за організацію та проведення державної підсумкової атестації; проведення урочистостей з нагоди закінчення навчального року; незаконний збір коштів для проведення державної підсумкової атестації учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу залишаю за собою.
 2. Даний наказ оголосити педагогічним працівникам закладу на нараді при директорові.
 3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника  директора з навчально-виховної роботи Лозову Т.Г. , контроль  – залишаю за собою.

 

Директор НВК № 138                                                                   О.М.Івашина

 

 

Додаток до наказу

від 06.04.2018 № 89

 

 

Графік

проведення консультації до ЗНО з української мови та літератури в 11-А, Б класах та відпрацювання уроків, які проводяться в цей день

 

Дата, час, день

Вчитель

Предмет

Клас

23.05.18, середа 1120-1205

Марченко О.О.

Українська мова

11-А

23.05.18, середа 1220-1305

Марченко О.О.

Українська мова

11-А

23.05.18, середа 1320-1405

Марченко О.О.

Українська мова

11-А

23.05.18, середа 1410-1455

Марченко О.О.

Українська мова

11-Б

23.05.18, середа 1500-1545

Марченко О.О.

Українська мова

11-Б

23.05.18, середа 1550-1635

Марченко О.О.

Українська мова

11-Б

 

Урок

Предмет

Вчитель

Дата відпрацювання

1

Біологія

Самойленко О.Г.

18.05.2018 (8-й урок)

2

Алгебра (л)

Дьякова К.В.

16.05.2018 (0-й урок)

3

Фізика (л)

Нікішина Т.В.

16.05.2018 (8-й урок)

4

Алгебра І/Фізика ІІ

Дьякова К.В./Нікішина Т.В.

17.05.2018 (0-й урок)

5

Фізика І/Алгебра ІІ

Нікішина Т.В./Дьякова К.В.

17.05.2018 (8-й урок)

6

Всесвітня історія

Осадча І.С.

29.05.2018 (0-й урок)

7

Економіка

Заікіна О.В.

29.05.2018 (7-й урок)

 

 

Урок

Предмет

Вчитель

Дата відпрацювання

1

Фізична культура

Драч В.М.

16.05.2018 (0-й урок)

2

Заруб. література

Бичівник О.В.

16.05.2018 (8-й урок)

3

Людина і світ

Хорошун О.Т.

17.05.2018 (0-й урок)

4

Біологія

Самойленко О.Г.

17.05.2018 (8-й урок)

5

Всесвітня історія

Осадча І.С.

29.05.2018 (2-й урок)

6

Математика

Дьякова К.В.

21.05.2018 (8-й урок)

7

Англійська мова

Яценко С.С.

29.05.2018 (8-й урок)

8

Технології

Нікішина Т.В.

25.05.2018 (8-й урок)