Матеріально-технічне забезпечення

Назва показника

Усього

Назва показника

Усього

А

1

А

1

Загальна площа всіх приміщень (кв.м)

8 917

Чи є в закладі (1-так, 0-ні)

Фізкультурна зала

1

з них здано в оренду (кв.м)

 

Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м)

 

Басейн

 

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

42

Навчально–дослідна ділянка (арів)

 

Підсобне господарство

 

Їх площа (кв.м)

2 535

Опалення (1 – центральне або власна котельня,

1

Кількість навчальних кабінетів

3

2 – пічне)

Математики

Водогін

1

Фізики

1

у тому числі з гарячою водою

1

Хімії

1

Каналізація

1

Географії

1

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

1

Біології

1

число посадкових місць у їдальні або буфеті

200

Української мови і літератури

2

у тому числі у пристосованих приміщеннях

 

Інших мов і літератур національних меншин

2

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

3

Іноземної мови

4

До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей-інвалідів

 

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

 

Основ інформатики й обчислювальної техніки

2

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні
та пришкільний інтернат), де навчаються учні

 

у
них:

встановлено комп’ютерних класів

2

обладнано робочих місць з комп’ютером

30

з них:

 

у тому числі в яких використовується 
операційна система з відкритим кодом

15

потребують капітального ремонту

 

перебувають в аварійному стані

 

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

60

Чисельність учнів, які проживають на відстані
більше 3 км від закладу і потребують підвезення

 

з 
них:

підключено до Iнтернету

42

не працюють

15

у тому числі: 

учнів, для яких організовано підвезення

 

термін придбання становить понад 5 років

37

використовуються в управлінсько-господарській
діяльності

6

з них за програмою “Шкільний автобус”

 

учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

 

у тому числі для ведення бібліотечного фонду

1

   

Крім
того,
кіль-
кість

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

13

Бібліотечний фонд

Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

27 433

планшетів

 

підключених до Iнтернету (з рядків 25 і 26)

9

у тому числі підручників, усього

15 628

інтерактивних комплексів

1

з них для: 1-4 класів

5 906

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,
які використовуються у навчальному процесі

30

5-9 класів

7 066

10-11(12) класів

2 656

Кількість майстерень

3