Публікації педагогів

№ з/п

ПІБ учителя

Назва публікації

Рік

Авторські посібники

1.  

Молочний В.В.

Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод. матеріали для тренера / Автори-упоряд.: О.В. Безпалько, Т.Л. Лях, В.В. Молочний, Т.П. Цюман; За заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003

2003

2.  

Молочний В.В.

Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади: Методичні матеріали до тренінгу / Автори-упоряд.: І.В. Братусь, Т.Г. Веретено, В.В. Молочний; За заг. ред.         Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2004

2004

3.  

Молочний В.В.

Навигатор: Некоторые полезные советы начинающим самостоятельную жизнь / Авторы-составит.: Т. Авельцева, Н. Зимовец, Т. Абрамова, С. Ткаченко, Ю. Гаврюшин,  В. Молочный. – Д., 2004

2004

4.  

Молочний В.В.

Форми організації дозвілля дітей та молоді: Методичні матеріали до тренінгу / Автори-упоряд.: В.В. Молочний, С.О. Моньков, О.В. Безпалько; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2005

2005

5.  

Рій С.М.

Профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії серед молоді. Навчальний посібник. – К.: Світ. Р., 2005. – 144 с.

2005

6.  

Молочний В.В.

Структурна профілактика як метод запобігання новим випадкам ВІЛ-інфікування та покращення якості життя людей які живуть із ВІЛ/СНІД: Методичні матеріали до тренінгу / Автори-упоряд.: В.В. Молочний, Т.П. Цюман, В.В. Лях; За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2006

2006

7.  

Молочний В.В.

Основи громадського здоров’я: теорія і практика. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.В. Безпалько. – Ужгород: ВАТ „Патент”, 2008

2008

8.  

Молочний В.В.

Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: Посібник до тренінгового курсу з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у трьох частинах. – Частина друга. – К.: Держсоцслужба, 2008

2008

9.  

Самойленко О.В.

Зарубіжна література: диктанти. 5 клас. – Д., Золоте перо, 2011. – 36 с.

2011

10. 

Молочний В.В.

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми; наук. кер. та ред.. І.Д. Звєрєвої та          Ж.В. Петрочко. К.: ТОВ «Основа», 2012. – 88 с.

2012

11. 

Молочний В.В.

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 9 клас; наук. кер. та ред..           І.Д. Звєрєвої та Ж.В. Петрочко. К.: ТОВ «Основа», 2012. – 164 с.

2012

12. 

Молочний В.В.

Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція: метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 10 клас; наук. кер. та ред..           І.Д. Звєрєвої та Ж.В. Петрочко. К.: ТОВ «Основа», 2012. – 140 с.

2012

13. 

Молочний В.В.

Творимо майбутнє відповідально й ощадливо: програма соціально-фінансової освіти й виховання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів: метод. посіб. / Автори-упоряд.: В.С. Петрович, Т.П. Цюман, Т.П. Авельцева, В.В. Молочний; за заг. ред. В.С. Петровича. – К.: ФО-П  Буря О.Д., 2014. – 192 с.

2014

Наукові статті

1.  

Телевний А.Ф.

(Борисов В.Л.)

Учительство та ідеологічна боротьба в Україні у другій половині 20-х – на початку 30-х років (Нива знань, № 2/2001)

2001

2.  

Івашина О.М.

З досвіду роботи СШ № 138 м. Дніпропетровська (Методичний порадник для керівників шкіл / Автори-упоряд.: Л.В Вознюк., О.Л. Козловська, Л.М. Харлаш. – Д.: Промінь, 2002, с.)

2002

3.  

Бичівник О.В.

(Унченко В.В.)

Об особенностях образования русских субстантивно-квантитативных словосочетаний (Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. Матеріали VIII Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 2002, с. 100-101)

2002

4.  

Бичівник О.В.

(Унченко В.В.)

Русский язык как иностранный: проблемы декодирования информации (Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. Матеріали IХ Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 2004, с. 148-149)

2004

5.  

Ніколенко Н.С.,

Тищенко І.В.

Візитка бібліотеки загальноосвітньої середньої школи №138 м. Дніпропетровська (Шкільна бібліотека, № 4/2004, с. 78-81)

2004

6.  

Ніколенко Н.С.,

Тищенко І.В.

Українські вечорниці (Шкільна бібліотека, № 4/2004, с. 82-83)

2004

7.  

Івашина О.М.

Концептуальні зміни в системі управління школою і практичні дії керівника (Джерело, № 11-12/2005, с. 8)

2005

8.  

Гукова А.А.

Розвиток творчого потенціалу, уваги, пам’яті та логічного мислення учнів молодшого шкільного віку (Адаптований каталог перспективного педагогічного досвіду установ і закладів освіти Дніпропетровської області «Педагогічні перлини освітян Дніпропетровщини». Випуск 8. – Д.: Інновація, 2005)

2005

9.  

Івашина О.М.

Слово про майстра (            Нива знань, № 3/2007, с. 5-6)

2007

10. 

Осадча І.С.

Системний розвиток ключових компетенцій учнів на основі комплексу сучасних освітніх технологій в умовах формування школи майбутнього (Гімназії та ліцеї міста Дніпропетровська як моделі школи майбутнього. Всеукраїнська науково-практична конференція. – Д., 2009)

2009

11. 

Унченко І.В.

(Унченко В.В.)

Засвоєння словотворчих моделей іноземними студентами в процесі вивчення хімії (Філологічні науки. Збірник наукових праць викладачів факультету / Упорядник          О.І. Панченко. – Д.: Пороги, 2009. – с. 87-88)

2009

12. 

Осадча І.С.

Ключові компетенції учнів (Директор школи, № 40/2010, с. 21-23)

2010

13. 

Унченко І.В.

(Унченко В.В.)

Роль естественнонаучной терминологии в процессе изучения химии иностранцами в учебных заведениях Украины (Актуальные проблемы обучения иностранных студентов. Материалы двенадцатой межвузовской научно-практической конференции. – Д., 2010, с. 220-221)

2010

14. 

Бичівник О.В.

(Унченко В.В.)

Навчання іноземців та мовне питання в Україні: сучасні проблеми і шляхи їх подолання (Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України. Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Д., 2010, с. 164-165)

2010

15. 

Молочний В.В.

Розвиток життєвої компетентності особистості (Інноваційні технології розвитку особистості. Науково-методичний посібник / за наук. ред. Н.Б. Гонтаровської. – Д., 2011. –   278 с.)

2011

16. 

Івашина О.М.

Школа на шляху розвитку (Сучасна школа України,            № 11/2011. с. 3-7)

2011

17. 

Самойленко О.В.

Батьківщину, як і матір, дає доля (Позакласний час,             № 9/2011, с. 13-15)

2011

18. 

Самойленко О.В.

Педагогічний супровід розвитку креативної особистості учня в процесі вивчення світової літератури (Нива знань,    № 2/2011, с. 24-26)

2011

19. 

Самойленко О.В.

Я пишаюсь твоєю красою! (Позакласний час, № 4/2011, с. 27-29)

2011

20. 

Самойленко О.В.

Сторінками казок Ганса Крістіана Андерсена (Все для вчителя, № 13-14/2011, стор. 54-55)

2011

21. 

Кузява К.М.

Використання нестандартних форм уроку для розвитку творчих здібностей учнів 5-их класів під час вивчення української мови та літератури (Нива знань, № 1/2012, с. 32-34)

2012

22. 

Якубова А.І.

Літературна вітальня на роковини Т.Г. Шевченка «Дзвенять Кобзареві струни» (Нива знань, № 4/2012, с. 16-18)

2012

23. 

Самойленко О.В.

Натхнення вічною красою. Весна в поезії, музиці, образотворчому мистецтві (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 4/2014)

2014

24. 

Самойленко О.Г.

Родина Пасльонові (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 4/2014)

2014

25. 

Задорожня Л.Є.

Природні умови Месопотамії. Найдавніші держави Дворіччя (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 5/2014)

2014

26. 

Самойленко О.Г.

Різноманітність плодів (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 5/2014)

2014

27. 

Самойленко О.Г.

Внутрішня будова листка (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 6/2014)

2014

28. 

Самойленко О.Г.

Зовнішня будова листка (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 7-8/2014)

2014

29. 

Самойленко О.Г.

Зовнішня будова птахів (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 7-8/2014)

2014

30. 

Самойленко О.Г.

Різноманітність молюсків (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 9/2014)

2014

31. 

Самойленко О.Г.

Зовнішня будова птахів. Л.р. 13 (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 10/2014)

2014

32. 

Самойленко О.Г.

Сприйняття звуків. Гігієна слуху (Відкритий урок: розробки, технології, досвід, № 12/2014)

2014

33. 

Задорожня Л.Є.

Урок зі всесвітньої історії (7 клас) «Хрестові походи. Чернечі ордени» (Сучасний урок: науково-методичний журнал. Частина 1. – Дніпропетровськ: вид-во «Інновація», 2015. – с. 184-187)

2015