Реалізація профільності

  На виконання Закону України «Про освіту» ст. 3, Закону України «Про загальну середню освіту» ст. 9, Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України 25.09.2003 № 10/12-2, в КЗО НВК № 138 в 10-11 класах впроваджено навчання за профілями:

 •  фізико-математичний
 •  історичний.

  

 Фізико-математичний профіль реалізується за рахунок :

 •  поглибленого курсу математики (з 8 класу)
 •  в інваріантній частині навчального плану на вивчення профільних предметів надається:
 •  Алгебра  -  5 годин (10 – 11 кл.)
 •  Геометрія  -  4 години (10 – 11 кл.)
 •  Фізика  -  6 годин (10 – 11 кл.)

  -    у варіативній частині навчального плану вивчаються: спецкурс «Цілі і дробові частини числа» (за вибором учнів) та факультативи «Наукова діяльність» ( з обов’язковим захистом наукової роботи в 11 класі), «Розв’язування нестандартних задач з фізики».

 

   Історичний профіль  реалізується:

 -     предметами інваріантної частини навчального плану:

 •  Історія України  -  4 години (10 – 11 кл.)
 •  Всесвітня історія  -  3 години (10 – 11 кл.)  
 •  Правознавство  -  1 година (10 кл.)
 •  Людина і світ  -  1 година (11 кл.)

  -    у варіативній частині навчального плану вивчаються: спецкурс «Жінка в історії козацького Запорожжя» (за вибором учнів), факультативи «Наукова діяльність» ( з обов’язковим захистом наукової роботи в 11 класі), «Моя громодянська свідомість. Запобігання корупції».

 

 Обсяг часу, що виділяється на профільні предмети становить 45% навчального плану.

  В закладі також проводиться допрофільна підготовка з математики та історії в 8, 9 класах.