Вступ до школи

 

Для вступу в НВК необхідно подати наступні документи:
 
  • заява одного з батьків або особи, яка їх замінює;
 
  • особова справа учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу);
 
  • табель успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу);
 
  • свідоцтво про базову загальну середню освіту (для учнів, які закінчили 9 класів);
 
  • копія свідоцтва про народження;
 
  • медична довідка встановленого зразка.
 

Прийом учнів до 1-4 класів здійснюється без конкурсу.

    Прийом дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться до заповнення вільних місць, але не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

    Прийом учнів до 1-4 класів може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць (наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів).

    Учні, які закінчили 4 класи в НВК, приймаються до 5 класу на загальних підставах.Прийом учнів до 5-11 класів здійснюється на конкурсній основі.
   У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання і класу навчання та з відмітками не нижче 7 балів.
   Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень відповідно до наказу директора).
   За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом (в серпні до 25 числа).
Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету.
    Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника).
Встановлені пільгові умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, а саме: при рівних результатах конкурсних випробувань при вступі до гімназії перевага надається цим категоріям дітей.