Комітет молоді НВК № 138

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ МОЛОДІ НВК № 138

Співпраця у єдиному колективі дітей, молоді та дорослих:

·       яка спрямована на вирішення проблем і питань, що постають в учнівському колективі;

·       через яку відбувається самореалізація та самовдосконалення особистості;

·       через яку здійснюється відкриття, розширення та удосконалення організаторських і управлінських вмінь і навичок, набуття практичних навичок використовувати і захищати свої права, приймати рішення і нести відповідальність за результати своєї діяльності;

·       яка надає можливість кожному відчути себе і керівником, і виконавцем, яка виховує толерантність у членів колективу, відчуття господаря свого навчального закладу.

 

 ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ МОЛОДІ НВК № 138     

·       Самостійність при вирішенні питань у рамках своїх повноважень.

·       Відповідальність органів учнівського самоврядування перед виборцями, партнерами, членами колективу, педагогами, батьками, ін.

·       Різноманітність форм організації учнівського самоврядування.

·       Взаємозв′язок між різними рівнями учнівського самоврядування.

·       Відкритість та прозорість діяльності в усіх сферах самоврядування.

·       Системність планування та реалізації намічених програм та проектів.

·       Консультативно-педагогічна підтримка дорослими.

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ МОЛОДІ НВК № 138   

·       Якнайширше залучення дітей та молоді до активної участі в житті колективу, громади.

·       Розкриття, самовдосконалення та самореалізація особистості, її моральний та духовний ріст.

·       Захист прав та інтересів членів учнівського колективу.

·       Організація просвітницької роботи серед своїх однолітків.

·       Організація життята діяльності учнівського колективує

·       Підготовка до майбутнього дорослого життя, орієнтовний вибір майбутньої професії.

 

ФУНКЦІЇ КОМІТЕТУ МОЛОДІ НВК № 138   

·       Захист прав та інтересів дітей, підлітків та молоді.

·       Контроль за створенням належних умов для навчання, розвитку та дозвілля дітей, підлітків та молоді.

·       Ініціювання, розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу.

·       Участь у розробці планів навчально-виховної роботи школи.

·       Участь у проведенні педагогічних та батьківських рад у питаннях організації життєдіяльності колективу, внесення від імені учнівського колективу пропозицій та ідей.

·       Заохочення учнів до навчання та участі у громадському житті школи.

·       Організація допомоги учням, які не встигають.

·       Підтримка та захист інтересів творчообдарованих дітей.

·       Пошук шляхів налагодження стосунків між учнями, батьками, педагогами, адміністрацією.

·       Організація і проведення заходів, спрямованих на покращення екологічного стану території школи, мікрорайону, міста.

·       Участь у благоустрої закладу.

·       Підготовка та проведення темватичних заходів з питань превентивного, правового та громадянського виховання.

·       Проведення соціологічних опитувань з проблем життєдіяльності колективу.

·       Організація роботи з молодшими школярами.

·       Організація діяльності спеціалізованих загонів: трудових, волонтерських, шефських та інших.

·       Організація самообслуговування; контроль за порядком під час чергування класу по школі та під час проведення масових заходів.

·       Організація роботи шкільного прес-центру.

·       Організація дозвілля дітей, підлітків та молоді.

·       Контроль та консультативна діяльність з питань виконання планових заходів, дотримання Статуту школи, положень, пам′яток і т.ін.

·       Проведення роботи з питання визначення найактивніших членів колективу, їх стимулювання та відзначення.