Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №138 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Річний звіт директора

 

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА НВК № 138 ІВАШИНОЇ О.М.

перед педагогічним колективом та громадськістю

про діяльність протягом 2020-2021 н.р.

 

І. Про результати перевірки виконання навчальних програм

 

          З метою організованого звершення 2020-2021 навчального року, згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу № 138 з 24.05.2021 по 27.05.2021 року було перевірено виконання навчальних планів і програм учителями закладу у 1-11 класах за 2020-2021 навчальний рік.

Навчальні плани закладу відповідають вимогам Статуту КЗО НВК № 138. Програми, за якими працюють учителі, відповідають вимогам навчальних програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в гімназіях і загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання. Згідно з планом внутрішньо-шкільного контролю в травні 2021 року перевірено стан виконання навчальних програм і мінімуму письмових, практичних і лабораторних робіт. Із  цією метою було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів.

Перевірка показала, що всі вчителі мають календарні плани, своєчасно вносять до них корективи, пов’язані з об’єктивними змінами в організації навчально-виховного процесу (хвороба, курси). Ніяких скорочень тематичних, контрольних, уроків розвитку мовлення немає.

Разом з тим перевіркою встановлено, що виконання навчальних програм з окремих предметів у 1-11 класах, має розбіжність від календарних планів та програм, що пов’язано з тим, що осінні канікули розпочалися не 26.10.2020, а  22.10.2020. Також упродовж І семестру ряд класів було переведено на дистанційну форму навчання (на виконання наказу МОН України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»). Упродовж ІІ семестру 5-11 класи було двічі переведено на дистанційну форму навчання з 11.01.2021 по 24.01.2021 (на виконання листа МОН України від 15.12.2020 № 1/9-692, листа управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 18.12.2020 № 7/1-1142) та з 29.03.2021 по 10.05.2021 (згідно протоколам позачергового засідання Дніпровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня м. Дніпра від 22.03.2021, № 30, від 12.04.2021 № 31, від 23.04.2021 № 32). Дистанційне навчання було організовано за допомогою сервісів Zoom (30%), Classroom, за допомогою Інтернет ресурсів (Viber, Телеграм, You Tube – канал, МОН, освітніх програм «На урок», «Всеосвіта».

 

         Інваріантну та варіативну складові частини навчальних планів виконано в повному обсязі. Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему. Графік контрольних робіт, тематичного оцінювання з предметів виконано.

Для об’єктивної картини вчителі проводять тематичний контроль, контрольні та творчі роботи, лабораторні та практичні роботи, перевіряють контурні карти та ведення робочих зошитів, про свідчать оцінки в журналах та в зошитах.

          У 2019-2020 навчальному році учні, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти звільняються від проходження державної підсумкової атестації (Наказ МОН України від 03.03.2021 № 273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»). Також відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)», здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Водночас вони зберігають за собою право пройти її за власним бажанням.

          Окремі теми було ущільнено та винесено на самостійне опрацювання, що не порушило гранично допустимі норми навантаження учнів.

Вчителі при оцінюванні учнів 5-11 класів користувались орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222, а при оформленні класних журналів дотримувалися вимог Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів, затвердженою наказом Міністерства України від 03.06.2008 року № 496.

Перевіркою було встановлено, що вчителі проводять уроки з належною відповідальністю, відповідно до програм та календарного планування, записи у класних журналах співпадають зі змістом календарних планів, систематично проводиться тематичний облік знань, виставляються підсумкові оцінки.

 

ІІ. Про підсумки методичної роботи

 

Аналіз підсумків 2020-2021 навчального року показав, що педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету, яка була поставлена на початку навчального року в справі навчання та виховання дітей. Достатньо високий рівень навчання дітей підтвердився результатами внутрішньошкільних, міських предметних олімпіад та контрольними роботами.

         Результати атестації показали, що методична робота в школі виконала свою стимулюючу функцію: 4 вчителя підвищили кваліфікаційну категорію.        

         В цілому рівень педагогічної майстерності вчителів зріс. В цьому відіграла значну роль система методичної роботи. Методична робота, яка проводилась в цьому році, враховуючи складні обставини навчання онлайн,  активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості та цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів.

         В процесі методичної роботи методична рада спрямовувала роботу предметних об’єднань, контролювала проведення шкільних олімпіад, допомагала в організації та проведенні предметних тижнів тощо.

         Значна методична робота велась з малодосвідченими вчителями; заступники директора з навчально-виховної роботи Лозова Т.Г., Якубова А.І., Сорочинська З.М. систематично та цілеспрямовано  проводили консультації, допомагали практичними порадами при плануванні уроків.

         Підсумкова педагогічна рада відмітила ефективність роботи методичної ради під  керівництвом  Тарасової Г.С.   методичних  об’єднань   під  керівництвом  Святини В.М., Сидоренко В.А., Осадчої І.С., Самойленко О.Г., Гоц А.Д.,  Васькової Л.О., Яценко С.С., Хоменко О.І. постійно діючого психолого-педагогічного семінару під керівництвом психолога Кузяви К.М. Робота в цих методичних підрозділах була ефективна і за змістом, і за формами її організації.

         Стратегічним напрямом методичної роботи було:

Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування соціальної компетентності учнів та підготовки його до життя в постійно змінних швидкоплинних умовах сьогодення.

Таким чином, навчально-виховним комплексом № 138 доцільно проведено системний аналіз як досягнень у діяльності, так і основних проблем, актуальних для  закладу з урахуванням перспектив розвитку освітньої системи в Україні, потреб і напрямків пошуку шляхів створення школи майбутнього, можливостей самореалізації кожного учня як особистості, високоморальної людини, активного громадянина.

Разом з цим були і недоліки: при проведенні уроків онлайн ще недостатньо уваги приділялось втіленню в навчальний процес технологій проектної педагогіки, впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій та технології навчання як дослідження.

 

ІІІ. Про підсумки науково-дослідницької діяльності

 

Згідно з річним планом роботи НВК № 138, з метою надання учням можливості розвитку власного інтелекту в самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів, усвідомлення власної приналежності до науки, знайомства з методами наукової і творчої роботи, розвитку пізнавального інтересу, системності та критичності мислення, підвищення престижу знань і загальної культури в учнівському колективі науково-дослідницька діяльність в НВК № 138 протягом 2020-2021 н.р. здійснювалась за такими напрямками:

  1. Факультативний курс „Основи науково-дослідницької діяльністі”.
  2. Діяльність наукового товариства гімназистів „Верітас”.
  3. Участь у роботі МАН України.

ІV. Про стан виховної роботи

 

В навчально-виховному комплексі № 138 склалася система позаурочної виховної роботи, основною метою якої є гармонічний розвиток особистості учня з урахуванням його віку, інтелекту та зацікавлень, а також виявлення і розкриття природних здібностей кожного учня.

        Особлива увага приділялась превентивному та морально-правовому вихованню, спрямованому на попередження злочинів, правопорушень і бездоглядності дітей. Посилена увага надавалась виявленню негативних змін у поведінці, вивченню причин, що сприяють скоєнню злочинів і правопорушень, поліпшенню роботи з підлітками девіантної поведінки.

           У кожному класі проведені бесіди з профілактики правопорушень, бездоглядності та пропусків уроків без поважних причин. Проводилась також індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень:

Протягом навчального року, два рази на місяць походять бесіди з співробітником Департаменту Патрульної  Поліції. Програма «Шкільний поліцейській» успішно проходить уже два роки.

Значна робота проводиться з національно-патріотичного виховання з метою виховання учнів в руслі державного патріотизму, на прикладах подвигів старшого покоління в роки Другої світової війни, сучасників патріотів АТО, вихованню патріотичних почуттів. В навчально-виховному комплексі № 138 до Дня пам’яті та примирення,   річниці перемоги  над нацизмом у Другій світовій війні проведено онлайн-урок «Ніколи знову»; проведено онлайн-огляд «Небесна сотня» до Дня революції Гідності; до Дня рідної мови поведено квест «Мови рідної джерело» та флешмоб «Моя мова»; брали участь у конкурсі міському конкурсі читців творчості Лесі Українки; до Шевченківських днів проведено літературні читання «Театральні обрії», а також взяли участь у міському конкурсі читців, присвяченого роковинам від Дня народження Т.Г. Шевченка «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже» ( в районному етапі 1 учениця стала переможницею, приймала участь у міському етапі).

В навчально-виховному комплексі № 138 постійно працює Комітет молоді, за ініціативи якого проводяться різні заходи, зокрема такі благодійні акції як  допомога хворим, проводяться рейди чистоти по класах.  

         З метою створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів діяльності, що сприяють інтелектуальному, творчому та художньо-естетичному розвитку в навчально-виховному комплексі № 138 ведеться робота по   залученню до роботи в гуртках максимальної кількості дітей особливо тих, які потребують додаткової педагогічної уваги.

Проводиться також робота по залученню дітей в позаурочний час до занять організованим дозвіллям.     

Велика увага приділялась роботі з техніки безпеки учнів, у навчально-виховному комплексі № 138.

         Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій.

        Діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти та діти, що залишились без батьківського піклування отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні. Діти, які знаходяться під опікою (6 учнів) забезпечені шкільною та спортивною  формою.

Велика увага  приділялась професійній орієнтації та допрофільній підготовці. Профорієнтаційна робота ґрунтувалася на тісному зв’язку з вищими навчальними та середніми закладами.

 

V. Про господарську діяльність

 

         Протягом навчального 2020/2021 року зміцнювалася матеріально-технічна база закладу. В межах втілення в життя міської програми «Безпечна школа» отримані ноутбуки для 1-х класів (4 шт.), дидактичний матеріал. З міського бюджету: з вересня по червень забезпечені питною водою, постійно отримували засоби дезінфікуючі, миючі, канцтовари. Отримано 10 граблів, 6 швабр, 5 мітел, 3 лопати для прибирання снігу, газонокосарку та інші господарські товари.

Зміцнена матеріальна база їдальні: встановлено три холодильники, м’ясорубка, тістомішалка.

З обласного бюджету виділено та обладнано кабінет хімії, який відповідає всім потребам сучасного навчання.

Завдяки активності батьківської громади протягом навчального року придбано сучасну дошку в кабінет хімії, біндер для впорядкування документів, забезпечено ремонт та утримання оргтехніки, придбані лампи денного освітлення, забезпечено роботу газонокосарки, зроблено ремонт кабінету в корпусі 6-річок, закуплено фарбу для ремонту 2-х ґанків.

 

 

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА НВК № 138 ІВАШИНОЇ О.М.

перед педагогічним колективом та громадськістю

про діяльність протягом 2019-2020 н.р.

 

І. Про результати перевірки виконання навчальних програм

 

З метою організованого звершення 2019-2020 навчального року, згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу № 138 з 24.05.2020 по 30.05.2020 року було перевірено виконання навчальних планів і програм учителями закладу у 1-11 класах за 2019-2020 навчальний рік.

Навчальні плани закладу відповідають вимогам Статуту КЗО НВК № 138. Програми, за якими працюють учителі, відповідають вимогам навчальних програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в гімназіях і загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання. Згідно з планом внутрішньо-шкільного контролю в травні 2020 року перевірено стан виконання навчальних програм і мінімуму письмових, практичних і лабораторних робіт. Із  цією метою було звірено календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках класних журналів.

Перевірка показала, що всі вчителі мають календарні плани, своєчасно вносять до них корективи, пов’язані з об’єктивними змінами в організації навчально-виховного процесу (хвороба, курси). Ніяких скорочень тематичних, контрольних, уроків розвитку мовлення немає.

         Інваріантну та варіативну складові частини навчальних планів виконано в повному обсязі. Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему. Графік контрольних робіт, тематичного оцінювання з предметів виконано.

Для об’єктивної картини вчителі проводять тематичний контроль, контрольні та творчі роботи, лабораторні та практичні роботи, перевіряють контурні карти та ведення робочих зошитів, про свідчать оцінки в журналах та в зошитах.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), з метою забезпечення прав учнів на продовження здобуття освіти, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України (далі МОН) від 11.03.2020 № 1/9-154, листа МОН України від 13.03.2020 № 1/9-160 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину» діяльність навчального закладу було переведено в режим дистанційного навчання. Навчання здійснювалось на платформі Google classroom (коди доступу в предметні classroom розміщено на сайті закладу), а з предметів «Географія», «Трудове навчання» на Google Диску. Для самостійної роботи на шкільному сайті було розміщено посилання на телеканал «Дніпро ТV», «YouTube-канал МОН», та інші «YouTube-канали».

          У 2019-2020 навчальному році учні, які завершують здобуття базової середньої освіти звільняються від проходження державної підсумкової атестації (Наказ МОН України від 30.03.2020 № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році»).

          Окремі теми було ущільнено та винесено на самостійне опрацювання, що не порушило гранично допустимі норми навантаження учнів.

Вчителі здійснюють індивідуальний підхід до оцінювання говоріння, читання мовчки, діалогу, усного переказу та усного твору. Поступове накопичення оцінок дає змогу кожному учню одержати об’єктивні тематичні та семестрові оцінки.

Перевіркою було встановлено, що вчителі проводять уроки з належною відповідальністю, відповідно до програм та календарного планування, записи у класних журналах співпадають зі змістом календарних планів, систематично проводиться тематичний облік знань, виставляються підсумкові оцінки.

 

ІІ. Про підсумки методичної роботи над науково-методичною проблемою області «Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»  (V етап)

 

Для реалізації вищеназваної обласної науково-методичної проблеми педагогічний колектив навчально-виховного комплексу протягом 2019-2020 навчального року працював за шкільною темою: «Виховання соціальної зрілості учнів як визначального фактора життєвого успіху людини» (ІV етап).

Стратегічним напрямом методичної роботи було:

Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування соціальної компетентності учнів та підготовки його до життя в постійно змінних швидкоплинних умовах сьогодення.

Підсумок роботи на V етапі методичної проблеми підвели на науково-практичній конференції на методичній раді.

Таким чином, на V етапі обласної теми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» навчально-виховним          комплексом № 138 доцільно проведено системний аналіз як досягнень у діяльності, так і основних проблем, актуальних для  закладу з урахуванням перспектив розвитку освітньої системи в Україні, потреб і напрямків пошуку шляхів створення школи майбутнього, можливостей самореалізації кожного учня як особистості, високоморальної людини, активного громадянина.

Педагогічний колектив закладу в процесі своєї діяльності реалізував мету, яка була поставлена на початку навчального року в справі навчання та виховання дітей.

 

 

 

 

ІІІ. Про підсумки науково-дослідницької діяльності

 

Згідно з річним планом роботи НВК № 138, з метою надання учням можливості розвитку власного інтелекту в самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів, усвідомлення власної приналежності до науки, знайомства з методами наукової і творчої роботи, розвитку пізнавального інтересу, системності та критичності мислення, підвищення престижу знань і загальної культури в учнівському колективі науково-дослідницька діяльність в НВК № 138 протягом 2019-2020 н.р. здійснювалась за такими напрямками:

1. Діяльність наукового товариства гімназистів „Верітас”.

Діяльність НТГ „Верітас” у 11 класах здійснювалась згідно з планом роботи НТГ через наукові секції: історія та право (12 учнів), математика (6 учнів), фізика та хімія (5 учнів), біологія (8 учнів), географія (6 учнів), психологія (9 учнів), філологія (4 учня). Загальна кількість членів НТГ – 50. Члени наукового товариства гімназистів „Верітас” брали активну участь у науково-дослідницькій діяльності під керівництвом наукових керівників Осадчої І.С., Задорожньої Л.Є., Дьякової К.В., Молочного В.В., Унченко І.В., Самойленко О.Г., Солохи Л.Г., Кузяви К.М., Самойленко О.В., Калити О.В. (8 вчителів вищої категорії, 2 вчителя І категорії, 5 вчителів-методистів, 3 старших учителя). Загальне керівництво діяльністю НТГ „Верітас” здійснювали В.В. Молочний та І.С. Осадча.

У січні 2020 року учні 11 класу брали участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт. Переможцями стали: Клокова Владислава (журналістика), Назаренко Алла (математика), Новікова Марія (фізика), Ломака Кирило (біологія), Кущ Валерія (географія), Мішакіна Дар’я (англійська мова).

Учні 10 класу працюють над науково-дослідницькими роботами, захист яких відбудеться в наступному навчальному році.

2. Участь у роботі МАН України.

Протягом навчального року в роботі ДВ МАН України брали участь 9 учнів (правознавство – 6 учнів, екологія – 2 учні, журналістика – 1 учень).

Клокова Владислава посіла ІІІ місце у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України (секція „Журналістика”).

 

ІV. Про стан виховної роботи

 

В навчально-виховному комплексі № 138 склалася система позаурочної виховної роботи, основною метою якої є гармонічний розвиток особистості учня з урахуванням його віку, інтелекту та зацікавлень, а також виявлення і розкриття природних здібностей кожного учня.

        Особлива увага приділялась превентивному та морально-правовому вихованню, спрямованому на попередження злочинів, правопорушень і бездоглядності дітей. Посилена увага надавалась виявленню негативних змін у поведінці, вивченню причин, що сприяють скоєнню злочинів і правопорушень, поліпшенню роботи з підлітками девіантної поведінки.

Значна робота проводиться з національно-патріотичного виховання з метою виховання учнів в руслі державного патріотизму, на прикладах подвигів старшого покоління в роки Другої світової війни, сучасників патріотів АТО, вихованню патріотичних почуттів.

Налагоджено співпрацю з представниками Волонтерського Жіночого Батальйону Дніпропетровська, зараз має назву Волонтери Лівобережжя. 

В навчально-виховному комплексі № 138 постійно працює Комітет молоді, за ініціативи якого проводяться різні заходи, зокрема такі благодійні акції як  допомога хворим, «трудові десанти», проведення екскурсій у Міську Раду міста, організація концертів на 8 Березня, проводяться рейди чистоти по класах.

         Проводиться робота з допомоги воїнам АТО у співпраці з волонтерами. Члени комітету молоді НВК № 138 великої уваги надавали волонтерству.       

         З метою створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів діяльності, що сприяють інтелектуальному, творчому та художньо-естетичному розвитку в навчально-виховному комплексі № 138 ведеться робота по   залученню до роботи в гуртках максимальної кількості дітей особливо тих, які потребують додаткової педагогічної уваги.

Проводиться також робота по залученню дітей в позаурочний час до занять організованим дозвіллям.     

Велика увага приділялась роботі з техніки безпеки учнів, у навчально-виховному комплексі № 138

         Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій.

        Діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти та діти, що залишились без батьківського піклування отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні. Діти, які знаходяться під опікою (7 учнів) забезпечені шкільною та спортивною  формою.

Велика увага  приділялась професійній орієнтації та допрофільній підготовці. Профорієнтаційна робота ґрунтувалася на тісному зв’язку з вищими навчальними та середніми закладами.

         Аналіз підсумків 2019/2020 навчального року в НВК № 138 показав, що педагогічний колектив в процесі своєї діяльності реалізував мету, яка була поставлена на початку навчального року, в справі навчання та виховання дітей. Достатньо високий рівень навчання дітей підтвердився результатами внутрішньошкільної, міської, обласної предметних олімпіад та контрольними роботами.

         Усі вчителі-предметники систематично працюють над удосконаленням форм і методів навчання, використовують інтерактивні, проектні технології, які спрямовані на підвищення та активізацію розумової діяльності учнів, якості їх знань

 

 

V. Про господарську діяльність

 

         Протягом навчального року зміцнювалася матеріально-технічна база закладу. За бюджетні кошти Дніпровської міської ради проводяться капітальні ремонти туалетів та їдальні, отримано спортивний інвентар (м’ячі, мати), карти, канцтовари, фарба, тощо.

         Завдяки активності батьківської громади НВК № 138, приміщення та територія навчального закладу протягом навчального року утримується в належному стані.