Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №138 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Фінансова діяльність

 

Кошторис

Фінансовий звіт

Надходження та використання благодійних внесків

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 138

„ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ – ГІМНАЗІЯ”

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

01.10.2021

м. Дніпро

№ 01-06/86

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 року № 65/46 «Про погодження Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.09.2021 року № 23 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків», з метою запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, забезпечення прозорості використання коштів у  навчально-виховному комплексі № 138,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Заступникам директора з навчально-виховної роботи Лозовій Т.Г., Якубовій А.І., Сорочинській З.М., Молочному В.В., заступнику директора з господарської роботи Шульзі Л.І., усім педагогічним та технічним працівникам закладу:

1.1.     Забезпечити неухильне дотримання всіма учасниками освітнього процесу чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів.

1.2.     Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення достовірної інформації про діяльність закладу на офіційному вебсайті у розділі «Фінансова діяльність»:

-       кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;

-       інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

-       документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст. 30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

1.3.     Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

1.4.     Організувати формування учасниками освітнього процесу спільних підходів до співфінансування закладу на безготівковій основі, створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства; залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток закладу освіти на спеціальний рахунок закладу.

1.5.     Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання надання добровільної допомоги навчальному закладу).

2.     Заступнику директора з господарської роботи Шульзі Л.І. своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальному закладу як благодійна допомога.

3.     Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу, виконанням кошторису та бюджету закладу освіти.

4.     Не рідше одного разу на півріччя звітувати перед колективом закладу, батьківською громадськістю про виділення бюджетного фінансування і залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання.

5.     З наказом ознайомити всіх працівників закладу під особистий підпис.

6.     Наказ розмістити на офіційному вебсайті закладу в розділі «Фінансова діяльність».

7.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор НВК № 138                                                    Олена ІВАШИНА

 

 

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ (з 01.01.2021 року)

 

Отримувач:            Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Код ЄДРПОУ:         40506248

Рахунок:                UA 98 820172 0 3142 91042301 095804

Банк отримувача: Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку МФО:    820172

 

Обов’язково  в  призначенні  платежу  вказувати:

Благодійні внески КЗО «НВК № 138» Індустріальний район