Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №138 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Профспілковий комітет

 

СКЛАД ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

 

1.  

Голова профспілкового комітету

   Самойленко О.В.

 2.

Голова комісії з питань організаційно-масової та інформаційної роботи

   Суліма В.М.

 3.

Голова комісії з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки

   Якубова А.І.

4.

Голова комісії з питань культурно-масової, спортивної роботи та оздоровлення 

   Самойленко О. Г.

 5.

Голова комісії  з охорони праці.

   Скульдицька Г.П.

 6.

Голова контрольно-ревізійної комісії

   Ніколенко Н. С.

 

 

      На обліку в профспілковій організації НВК № 138 м. Дніпро перебуває 83 осіб, що складає 100 відсотків від працівників школи.  


    Функціональні обов’язки Профспілки:

Інструктаж для нових працівників, инструктаж на робочому  місці, робота адміністрації  по ознайомленню робітників  з правилами техніки безпеки.     Профспілковий комітет контролює  здійснення законодавства про  тривалість робочого дня, відповідність робочих місць правилам техніки безпеки. Профспілковий комітет здійснює контроль за виконанням угод з охорони праці, зобов’язань по колективному договору, плану покращення умов праці і санітарно – оздоровчих заходів, правильністю застосування Положення про облік і розслідування нещасних випадків на виробництві, дотримання законодавства про охорону праці жінок та молоді.

 

    Під контролем Профспілки дотримання трудового законодавства про прийом на роботу, перевід на іншу роботу, звільненні, ведення трудових книжок, режиму робочого часу і часу відпочинку, про оплату праці, гарантіях та компенсаціях, про виплати надбавок працівникам, стимулюючого характеру працівникам школи.

    Робота профкому і адміністрації  будується на принципах солідарності, творчості, згуртованості, співпраці,  що є запорукою ефективності учбово - виховного процесу школи і підвищення  його якості.

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ

ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

 

Голова Профспілки – Самойленко Олена Вікторівна

1.Організація роботи з вступу до профспілки;

2.Інформування і роз’яснення позиції Центрального Комітету профспілки, Міського комітету про важливі документи і події профспілкового життя, про діяльність ПК первинної організації. 3.Работа с письменными обращениями, заявлениями членов Профсоюза;

3. Розробка плану роботи профспілкової організації.

4.Робота з контролю за здійсненням трудового законодавства в питаннях оплати праці, проведення атестації, надання пільг, тим, що навчаються заочно, надання щорічної відпустки, встановлення матеріальногого заохочення.

 

Голова комісії з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки - Якубова Антоніна Іванівна

-  організовує ознайомлення працівників із нормативними матеріалами і документами з питань нормування і оплати праці;

-  контроль за застосуванням діючих норм праці та умов її оплати;

- громадський контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам, дотриманням законодавства про оплату праці, мінімальних гарантій в оплаті праці, встановлених Генеральною та галузевою угодами, а також своєчасністю виплати заробітної плати відповідно до строків. передбачених колективним договором;

- бере участь у розробці пропозицій до проекту розділу «Оплата та нормування праці» колективного договору та відповідних додатків до нього щодо оплати праці;

-   бере участь у вирішенні питань соціального захисту працівників, зокрема можливостей щодо медичного обслуговування. забезпечення житлом. путівками до оздоровчих і профілактичних закладів, встановлення за рахунок коштів установи додаткових порівняно з чинним законодавством гарантій і пільг тощо;

- веде облік усіх  соціально не захищених категорій членів профспілок (сироти. інваліди, «чорнобильці», сімейні з дітьми тощо);

-   пропонує перелік і порядок надання працівникам додаткових соціальних пільг і послуг згідно з колективним договором;

- контролює виконання колективного договору щодо поліпшення умов життя громадян похилого віку ( колишніх працівників установи) і створює відповідні умови щодо соціального захисту цих осіб;

- проводить роботу стосовно поліпшення соціального захисту сімей, які виховують дітей;

- організовує контроль за своєчасним та якісним проведенням атестації робочих місць;

- здійснює громадський контроль за призначенням і виплатою працівникам допомоги у зв’язку з хворобою та інших видів матеріального забезпечення, а також соціальних послуг за рахунок коштів соціального страхування, в т.ч. оздоровлення.

 

Голова комісії з питань організаційно-масової та інформаційної роботи – Суліма Вікторія Миколаївна

 - організаційне зміцнення первинної профспілкової організації, посилення мотивації профспілкового членства;

-  аналіз виконання постанов профспілкових зборів (конференції), профкому з питань організаційної роботи;

- організація обліку членів профспілки;

-  вивчення й поширення досвіду інших організацій профспілок. запровадження кращих форм роботи в практику первинної профспілкової організації;

-   спільно з іншими комісіями надає допомогу профкому в проведенні колективних профспілкових заходів;

 аналіз та узагальнення даних статистичної звітності про профспілкове членство;

 -   збір письмових заяв членів профспілки щодо перерахування членських внесків;

- аналіз спільно з іншими комісіями листів, заяв. скарг, які надійшли до профкому.

 

Голова  комісії з питань охорони праці – Скульдицька Галина Петрівна

—   захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці;

—    підготовка, на основі аналізу стану безпеки та умов праці в закладі, рекомендацій власнику та працівникам щодо профілактики травматизму;

—  вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору окремих питань з охорони праці.

 

Голова ревізійної комісії – Ніколенко Наталія Семенівна

 

 - проводить перевірки діяльності профспілкового комітету;

 - здійснює контроль за виконанням кошторису;

 - оцінює правильність та доцільність використання коштів;

 - аналізує роботу з заявами та скаргами членів профспілки;

 - перевіряє стан ведення профспілкового господарства.

 

Голова комісії з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення - Самойленко Оксана Григорівна

 

 -  веде пропагандистську і практичну діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя;

-  сприяє колективним відвідуванням театрів, концертів, кіно тощо;

-  сприяє організації змістовного дозвілля трудящих та членів їхніх сімей;

-   розглядає питання та вносить пропозиції профспілковому комітету щодо забезпечення потреб в оздоровленні та відпочинку дітей працівників.